Studijní materiály (lectures)

Image_Analysis_II.pdf

Doplňující materiály

dodatek k 3.11.2022
dotatek k 24.11.2022
dotatek k 1.12.2022

Cvičení (exercises)

Parking Template - Python

Train Images
 1. - Seznámení se s kostrou detektoru (načtení obrazu parkoviště, načtení souřadnic parkovacích míst, zobrazení jednotlivých parkovacích míst).
 2. - Využití detekce hran v rozpoznání (zamyslete se nad pokračováním, jak vhodně uložit informace o hranách do vektoru příznaků).
 3. - Uložení informací o hranách do vektoru příznaků (vyzkoušení prvního detektoru obsazených/volných míst bez učitele).
 4. - Využití vícerozměrného vektoru příznaků (jak získat do vektoru příznaků detailnější informace o parkovacím místě).
 5. - Seznámení se klasifikátory v OpenCV/Dlib.
 6. - Využití klasifikátorů v rozpoznání (natrénujte klasifikátor (NN, SVM) a otestujte ho pro detekci obsazeným a volných míst).
 7. - Využití konvolučních neuronových sítí (natrénujte síť typu LeNet s různými parametry a otestujte její rychlost a přesnost.)
 8. - Experimentování s parametry konvolučních sítí (jaký vliv má velikost (dimensionalita) vektoru příznaků na dobu detekce, na dobu trénování, na kvalitu detekce?).
 9. - Využití různých typů konvolučních sítí v rozpoznání (AlexNet, ZFNet, VGGNet, GoogLeNet).
 10. - Experimentování s vytvořenými detektory (porovnání s řešeními, vytvořenými na předchozích cvičeních).
 11. - Využití hloubkových 3D senzorů (RealSense, Kinect) v rozpoznávání.
 12. - Segmentace a detekce objektů v hloubkových datech.