Zde najdete veškeré informace pro cvičení předmětu Algoritmizace geometrických úloh.

Zdroje

V knize Computational Geometry naleznete mnoho algoritmů, které budeme probírat (pro stažení musíte být v sítí školy, připojeni přes VPN a nebo přihlášeni přes bránu E-zdroje).

Cvičení 1

Na cvičení si vysvětlíme problém lokalizace bodu v obecném polygonu bez děr a v konvexním polygonu. Probereme možná řešení a jejich složitosti.

Algoritmus zametání roviny:

 • hledání průsecíků úseček

Základní text ke cvičení je k nalezení zde.

Cvičení 2

Motivace pro využití planární mapy, představení datové struktury.

Důkaz složitosti algoritmů pomocí transformace mezi úlohami:

 • konvexní obal

Algoritmus zametání roviny:

 • aplikace algoritmu pro šrafování

Důkaz řádové složitosti ϑ (bylo na přednášce).

Cvičení 3

Důkaz složitosti algoritmů pomocí transformace mezi úlohami:

 • Voronoiův diagram

Planární mapa:

 • postup vytváření planární mapy
 • vybrané operace nad planární mapou a jejich realizace

Cvičení 4

 • důkaz složitosti algoritmu divide and conquer (rozděl a panuj)
 • hledání konvexního obalu:
  • Jarvisův algoritmus
  • metodou divide and conquer

Cvičení 5

 • hledání nejbližší dvojice:
  • metodou rozděl a panuj
  • v 1D a 2D
 • intervalový strom

Cvičení 6

 • prohledávání intervalu:
  • stromem s delením dle osy x a y
 • teorémy k Voronoiovu diagramu

Cvičení 7

 • průsečík dvou konvexních polygonů
 • triangulace:
  • algoritmus triangulace
  • odstanění ilegální hrany
  • počet trojúhelníků a hran v triangulaci

Cvičení 8

 • animace výpočtu Voronoiova diagramu pomocí zametání roviny
 • rozdělení nemonotónního polygonu na monotónní části

Stručný popis algoritmu rozdělení nemonotónního polygonu na monotónní části.

Cvičení 9

 • BSP stromy, viditelnost pomocí BSP stromu
 • portal engines
 • techniky urychlení W3D

Prezentace id Tech 5 Engine. Prezentace další generace Unreal Engine.

Cvičení 10

 • QuadTree a Octree, využití těchto stromů
 • variace na stromy typu QuadTree
 • využití těchto datových struktur v aplikacích

Prezentace virtuálních textur.

Cvičení 11

 • algoritmy pro Level of Detail (LOD)
 • problémy vznikající při generování triangulace povrchů (t-juctions, cracks)

Cvičení 12

 • opakování probraného učiva