Cvičení 2

Bayer obrázek jako vstup pro algoritmus demosaicing.

Ukázka správného výstupu: