Přednášky

Na přednáškách jsou/byly letos použity následující prezentace:

  • Přednáška 1 (Úvod, přístupy, chyby) (pdf)
  • Přednáška 2 (Člověk a UI) (pdf)
  • Přednáška 3 (Mentální modely, design 1) (pdf)
  • Přednáška 4 (Volba barev) (pdf)
  • Přednáška 5 (Prezentace textu) (pdf)
  • Přednáška 6 (Kompozice fotografie) (pdf)
  • Přednáška 7 (Prezentace (ppt) a resume) (pdf)

Cvičení

Ve cvičeních se řiďte pokyny vyučujících, které byste měli nalézt na jejich stránkách ( Martin Němec, Tomáš Fabián).

Klasifikovaný zápočet

K udělení zápočtu je zapotřebí dodělat příklady ze cvičení (max. 15 bodů), vypracovat dva projekty (kažný max. 30 bodů) a složit závěrečný test (max. 25 bodů). Závěrečný test bude proveden hromadně na poslední přednášce. To ale neplatí v době protivirových opatření.