Přednášky

Vzhledem k situaci v daném oboru jsou zatím k dispozici pouze prezentace, které nakeznete níže (budou aktualizované doplňovány vždy před přednáškou):

  • Přednáška 1 (Úvod, přístupy, chyby) (pdf)
  • Přednáška 2 (Člověk a UI) (pdf)
  • Přednáška 3 (Mentální modely, design 1) (pdf)
  • Přednáška 4 (Design2: volba barev) (pdf)
  • Přednáška 5 (Design3: prezentace textu) (pdf)

Cvičení

Ve cvičeních se řiďte pokyny vyučujících, které byste měli nalézt na jejich stránkách ( Martin Němec, Tomáš Fabián).

Upozornění na test na poslední přednášce 9.5.2012 (12:30, C3, cca 45 min). Náhradní termín 16.5.2012 (tatáž hodina a místo).

Klasifikovaný zápočet

K udělení zápočtu je zapotřebí dodělat příklady ze cvičení (max. 15 bodů), vypracovat dva projekty (kažný max. 30 bodů) a složit závěrečný test (max. 25 bodů). Závěrečný test bude proveden hromadně na poslední přednášce.