Přednášky

Studijní materiály (kopie slajdů) byly rozdávány na začátku každé přednášky, aby bylo možné si do nich činit vlastní poznámky. Kdo na přednášky nechodil, musí si kopie opatřit od kamarádů. Dobrým studijním materiálem je dále kniha autorů deBerg et al. Computational Geometry, která je vám dostupná přes školní VPN. Jinou stále velmi užitečnou knihou je kniha autorů Prepara and Shamos (opět Computational Geometry), která vyšla v roce 1985. Před mnoha lety jsem ji docela významnou část volně přeložil. Pokud máte zájem, tak vám překlad elektronicky poskytnu.

Cvičení

Cvičení vede kolega Jan Gaura. Podrobnosti naleznete na jeho stránkách.

Zkouška

Zkouška je ústní s písemnou přípravou (3 otázky, každá za max 25 bodů). Ze cvičení je udělováno max 25 bodů. Zkušební otázky naleznte ZDE.