Přednášky

Přednáška 9

Virtuální a rozšířená realita. Slidy naleznete ZDE.

Přednáška 10

Hloubková data. Slidy naleznete ZDE.

Cvičení 9

Hlavním cílem devátého cvičení je implementace základního algoritmu pro určení pózy kamery ve scéně. Pro začátek můžete použít tuto šablonu pro VS. Algoritmus využívá předem známý planární marker, který je umístěn do zorného pole kamery a úkolem je tento marker v obraze najít, identifikovat ho z jeho polohy v obraze a při známých vnitřních parametrech kamery odvodit vnější parametry kamery, tj. její pózu vůči markeru a tak umožnit dokreslit umělý objekt do reálného obrazu snímané scény. Detailní postup je obsahem přednášky, ale můžete rovněž využít tento návod.

Cvičení 10

Poslední cvičení se zabývá jednoduchým zpracováním hlobkových dat. Pro snadnější začátek můžete využít ukázkový projekt pro VS, který názorně ukazuje způsob získání obrazových i hloubkových dat z kamery Orbbec Astra nebo si můžete stáhnout přímo ukázku hloubkových dat z této kamery.