Přednášky

Veškeré informace ohledně přednášek z předmětu Skriptovací jazyky včetně studijních materiálů naleznete na stránkách garanta předmětu zde.

Cvičení

Podpůrné informace a slidy k vybraným cvičením naleznete zde (obsah bude aktualizován dle potřeby).

Zadání úloh ze cvičení

Pořadí Zadání Šablona Termín
1 Úvod do jazyka Python, syntaxe, konstrukce 8. 2. 2022
2 Text zadání 1. úlohy Šablona vypracování 15. 2. 2022
3 Text zadání 2. úlohy Šablona vypracování a ukázka 23. 2. 2022 23:59 na mail
4 Text zadání 3. úlohy Šablona a textura 1. 3. 2022
5 Text zadání 4. úlohy Šablona, druhá textura a ukázka 9. 3. 2022 23:59 na mail
6 Text zadání 5. úlohy Šablona a BST v XML 15. 3. 2022
7 Text zadání 6. úlohy Šablona vypracování 22. 3. 2022 na cvičení
8 Text zadání 7. úlohy Šablona vypracování 1. 4. 2022 23:59 na mail
9 Cvičení odpadá (Kariéra+) 5. 4. 2022
10 Text zadání 8. úlohy Šablona vypracování 12. 4. 2022 na cvičení
11 Django I, ORM, datová vrstva 19. 4. 2022
12 Django II, templaty pro formuláře Ukázka ze cvičení 26. 4. 2022
13 Zápočtový test 3. 5. 2022
14 Odevzdání Django projektu, opravný zápočtový test 10. 5. 2022

Body ze cvičení:Maximální možný součet bodů za úspěšné řešení uvedených osmi úloh je 40, přičemž maximální bodový zisk je omezen na 30 (tím je fakticky umožněna absence na dvou cvičeních bez ztráty bodů). Dalších 30 bodů je možné získat za předvedení Django projektu v uvedeném termínu.

Způsob vypracování jednotlivých zadání: Všechny uvedené úlohy postupně naimplementujte dle doprovodného textu do poskytnuté šablony a vhodným způsobem otestujte veškerou funkcionalitu. Funkce, která nebude v kódu nikde volána, nebude hodnocena. Vypracování v podobě souboru ve tvaru login_exNN.py (kde NN je číslo zadání) předveďte fyzicky na příslušném cvičení a pošlete cvičícímu na mail.