Výuka

Informace pro jednotlivé cvičení z předmětu URO naleznete na těchto stránkách.
Veškeré další informace o předmětu naleznete na adrese zde.

Studijní opora a materiály

Pro python je zde k dispozici studijní text ze SPJA. Seznámení s grafickým rozhraním Tkinter v programovacím jazyce Python dobře poslouží český tutoriál: http://tkinter.programujte.com a pro QT v C++ http://doc.qt.io/

Cvičení 1

Seznámení s programovacím jazykem Python a grafickým rozhraním Tkinter.
Prezentace ke cvičení zde.
Jednoduché ukázkové příklady: priklady_python.zip.

Úkol na příště: zamyslet se nad návrhem vlastního GUI.
Prvním krokem je návrh pomocí tužky a papíru popřípadě nějakého vizuálního nástroje.
Jak by mohl takový návrh vypadat: Ukázka

Cvičení 2 (2 b)

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu pro výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku.

Úkol na příště: zamyslet se nad návrhem vlastního GUI.
Prvním krokem je návrh pomocí tužky a papíru popřípadě nějakého vizuálního nástroje.
Jak by mohl takový návrh vypadat: Ukázka

Cvičení 3 (2 b)

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu - kalkulačka

Cvičení 4-5 (3 b)

Prezentace ke cvičení 4 zde.
Na 5. cvičení bude odevzdání wireframů k domácímu úkolu.
Na 5. cvičení samostatně doplňte nové prvky: stavový řádek (Label s relief=SUNKEN), ikony (Button + PhotoImage), vyskakovací popup menu (Menu + bind). Úkol: během cvičení dopracujte šablonu - formulář
Ikony ke stažení: new_file a save_file
Výsledný vzhled:

Cvičení 6

Odevzdání domácího úkolu a vypracovaných úloh ze cvičení.

Cvičení 7 (2 b)

Seznámení s knihovnou Qt, která vytváří grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro C++.
Dokumentace ke knihovně Qt: http://doc.qt.io/

Prezentace ke cvičení zde. Potřebné URL (v pdf jsou již nefunkční):

Úkol: dopracovat následující šablonu.
Pracovat budeme v programu Qt Creator.

Cvičení 8 (2 b)

Úkol: během cvičení dopracujte šablonu.
Výsledek

Potřebné URL (manual):

Cvičení 9 (4 b)

Úkol: během cvičení dopracujte šablonu.
Výsledek

Potřebné URL (manual):

  • Pro vložení obrázku využijete QLabel a QPixmap.
  • Pro vložení webové stránky (s mapou) využijete QWebEngineView (a metody load() a show()).
  • K zoomování využijte QSlider, který při změně hodnoty bude volat metodu zoomChanged v třídě Evidence.

Cvičení 10

Odevzdání domácího úkolu a vypracováných cvičení.