Výuka

Informace pro jednotlivé cvičení z předmětu URO naleznete na těchto stránkách.
Veškeré další informace o předmětu naleznete na adrese zde.

Studijní opora a materiály

Pro python je zde k dispozici studijní text ze SPJA. Seznámení s grafickým rozhraním Tkinter v programovacím jazyce Python dobře poslouží český tutoriál: http://tkinter.programujte.com

Cvičení 1

Seznámení s programovacím jazykem Python a grafickým rozhraním Tkinter.
Prezentace ke cvičení zde.
Jednoduché ukázkové příklady: priklady_python.zip.

Úkol na příště: zamyslet se nad návrhem vlastního GUI.
Prvním krokem je návrh pomocí tužky a papíru popřípadě nějakého vizuálního nástroje.
Jak by mohl takový návrh vypadat: Ukázka

Cvičení 2

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu pro výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku.

Úkol na příště: zamyslet se nad návrhem vlastního GUI.
Prvním krokem je návrh pomocí tužky a papíru popřípadě nějakého vizuálního nástroje.
Jak by mohl takový návrh vypadat: Ukázka

Cvičení 3

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu - kalkulačka