Výuka

Informace pro jednotlivé cvičení z předmětu URO naleznete na těchto stránkách.
Veškeré další informace o předmětu naleznete na adrese zde.

Studijní opora a materiály

Pro python je zde k dispozici studijní text ze SPJA. Seznámení s grafickým rozhraním Tkinter v programovacím jazyce Python dobře poslouží český tutoriál: http://tkinter.programujte.com a pro QT v C++ http://doc.qt.io/

Cvičení

Výuka bude probíhát distančně. Zadání na jednotlivé cvičení, se budou nacházet na LMS. Jednotlivé cvičení nejsou povinné. Vaším úkolem ve většině cvičení bude vypracovat uživatelské rozhraní nějaké jednodušší aplikace dle zadané šablony. Vaše výseldeky pak odevzdáte v systémů Kelvin. Na odevzdání zadání z cvičení máte týden. Během cvičení (pokud neuvedu jinak v předem zaslaném emailu) budu na případné konzultace na Google meet. Bude zřejmě 8 úkolů (zadání cvičení), za které můžete získat maximálně 15 bodů. První cvičení budou v jazyce Python a GUI knihovny TKinter, druhá část bude v jazyce C++ a GUI knihovny Qt.

Projekty

V průběhu budete pracovat na dvou projektech. Napřed si u projektu navrhete wireframy a skonzultujete semnou. Konzultace wireframů ideálně v časech vaší výuky. První projekt bude v Pythou za pomocí knihovny TKinter a druhý projekt v C++ za pomocí knihovny Qt. Za každý projekt je potřeba získat 15 - 30 bodů.

Připravte si již téma projektu a začněte pracovat na wireframe.