Naleznete zde infromace pro jednotlivé cvičení z předmětu Programování II. Jsou-li nějací zájemci ohledně Python kurzu, napíšte mi email, zkusím domluvit lekce (zdarma) na pyLadies, případně bych uskutečnil vlastní lekce. Bylo by vhodé kdyby byli alespoň 3 studenti (pro lekce které bych uskutečnil, u pyLadies může být i jen jeden).

Studijní opora a materiály

Zde naleznete nějaké online tutorialy k OOP v c++.

[CZE] Pěkný serial článků o základech OOP v C++.

[CZE] Serial článků celkově o C/C++.

[ENG] Různé tutorialy k C++.

Případně pro zájemce existuje i dobrá [CZE] stránka ohledně C/C++.

Kdo má rád video tutoriály, může vyzkoušet i tyto [ENG] videa .

Bodování

Maximální počet bodů za cvičení co může student získat je 8 bodů a až 2 bonusové body. Za docházku student dostane 1 bod (vyjma prvního nebodovaného cvičeni). Z teorie může student získat až 2 body a 1 bonusový bod. Z programování lze získat až 5 bodů 4 body a maximálně 1 bonusový bod (0.5 b pro první dva studenty co odevzdají správně zadání. A každý student může získat až 1 b za programátorské techniky, vlastní doimplementování netriviální funkčnosti apod.). Další možnost získání 1 bodu je z domácí úlohy, kdy student naprogramuje/doprogramuje úlohy na konci prezentace, která byla buď v ten samý týden, nebo týden předtím než je výuka (volba je na studentovi). V případě kdy odpadly přednášky, tak se vymyslí alternativní úloha, nebo student vypracuje úlohu z poslední dostupné přednášky nedojde-li ke kolizi, že již tuto ulohu odevzdával (případně mě kontaktujte). Tato domácí úloha se bude odevzdávat na cvičení. Bonusové body se sčítají zvlášť a slouží následně v závěru na doplnění ztracených bodů z cvičení, nepřenášejí se na závěrečnou písemku.

Chcete-li vědět stav vaších bodů, kontaktujte mě na emailu, nebo se dostavte osobně na EB404, případně se zeptejte na cvičení (bude-li čas).

V případě, že se chcete podívat na písemky, z jakéhokoliv důvodu (odhalení co špatně student napsal, nebo mu něco nesedí), kontaktujte mě ať si na Vás mohu udělat čas a případně nachystat Vaší písemku.

Výuka

Na každém cvičeni je možno získát body z teoretické a praktické části. Praktická část bude věnována C++ (s předpokladem, že student zná základy). Cvičení jsou povinné. Jakmile student splní úkoly a je ohodnocen, může z cvičení odejít.

Cvičení 1

Úvodní nebodované cvičení, kde bude popsán průběh výuky a provede se analýza znalosti studentů. Studentům bude zadána praktická úloha, kterou musí splnit na cvičeni.

Cvičení 2 - n

Bodované cvičení. Test teoretických znalostí a praktická úloha - OOP programování.