Doporučená literatura

R. C. Gonzalez , R. E. Woods: Digital Image Processing (4th Edition), 2017
E. Sojka: Digitální zpracování a analýza obrazu, 2000

Cvičení 1

Úvod do OpenCV
Šablona ke cvičení(VS2017, CMake, Makefile)