Doporučená literatura

R. C. Gonzalez , R. E. Woods: Digital Image Processing (4th Edition), 2017
E. Sojka: Digitální zpracování a analýza obrazu, 2000

Cvičení 1

Úvod do OpenCV
Šablona ke cvičení(VS2017, CMake)

Cvičení 2

Jasové transformace obrazu - gamma korekce, ekvalizace histogramu

Cvičení 3

Jasové transformace obrazu - konvoluce

Cvičení 4

Detekce hran v obrazech

Cvičení 5

Houghova transformace

Cvičení 6

Segmentace obrazu - prahování

Cvičení 7

Segmentace obrazu - grafové řezy, využití měření vzdáleností v obraze

Cvičení 8

Zpracování binárních obrazů - matematická morfologie, indexování

Cvičení 9

Obrazové příznaky - momenty

Cvičení 10

Klasifikace objektů - etalon, k-means

Cvičení 11

Klasifikace objektů - neuronové sítě