Studijní opora

K dispozici je studijní text.

Hodnocení aneb za co se získávají body

V průběhu semestru dostanete na cvičeních zadáno 8 úloh, které samostatně vypracujete na daném cvičení. Samozřejmě se budete moci cvičícího doptat na případné nejasnosti. Za každé cvičení budete moci získat až 5 bodů. Celkové bodové ohodnocení se Vám bude počítat ze 6ti nejlepších výsledků, kterých na cvičeních dosáhnete (maximálně tedy 30 bodů).

Dále budete mít zadánu jednu domácí úlohu. Vašim úkolem je tuto úlohu samostatně vypracovat a v zadaném termínu odevzdat. Hodnotit se bude funkčnost řešení a také způsob, jakým je úloha naprogramována. Úloha je maximálně za 30 bodů, minimálně za 10 bodů.

Požadavky na úlohu nutné k dosažení minimálního počtu bodů

Pomocí Django frameworku naprogramujte jednoduchou webovou aplikaci, která bude splňovat následující kritéria:
  • Aplikace bude obsahovat alespoň 3 modely, které budou vzájemně provázány vazbou
  • K modelům vytvořte i administrativní rozhraní
  • Aplikace bude obsahovat alespoň 6 views a s tím spojené URL, které budou s modely pracovat
  • Views aplikace budou obsah předávat templatům (budete tedy implementovat 6 templatů)
  • Aplikace bude obsahovat alespoň 3 formuláře (ať už formulář vázaný na model nebo Váš vlastní)
  • Výsledná aplikace by měla tvořit nějaký logický celek, tj. jednotlivé stánky na sebe budou odkazoval pomocí linků
  • Aplikace nemusí obsahovat grafické prvky a CSS styly
  • Aplikace nesmí obsahovat generické view (django.views.generic)

Proběhne také závěrečný test, který musíte absolvovat. Za tento test můžete získat až 40 bodů. Minimálně musíte získat 15 bodů.

Závěrečný test

Závěrečný test proběhne ve zkouškovém období na učebnách.

Shrnutí

Typ úlohy MAX bodů  MIN bodů  Poznámka
Vypracování úloh na cvičeních 30 (40) 6 Bodování uvedeno v textu výše.
Odevzdání projektu v Djangu 30 10 Možno vypracovat ve dvojici.
Test 40 15  

Další zdroje

Dokumentace k jazyku Python

Zajímavý online interaktivní kurz nalezneta na Codeacademy.

Pro základy programování můžete využít knihu Think Python, kterou si můžete stáhnout zdarma.

Přednášky a cvičení

Prezentace

Cvičení 1

Skript, do kterého můžete postupně doplňovat kód, je k dispozici zde: cv1.py. Pro stažení klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte Save Link As... nebo (Uložit odkaz jako...).

Cvičení 2

Bodované cvičení. Témata: funkce, cykly, podmínky, seznam, slovník: ex2.zip

Cvičení 3

Bodované cvičení. Témata: práce se soubory, výjimky, funkce (proměnlivý počet argumentů, argumenty předané klíčovými slovy) list comprehension
ex3.zip

Cvičení 4

Bodované cvičení. Téma: OOP
cv4.zip

Cvičení 5

Bodované cvičení. Téma: XML
cv5.zip

Cvičení 6

Bodované cvičení. Téma: XML-RPC
cv6.zip

Cvičení 7

Bodované cvičení. Téma: OOP + GUI
cv7.zip

Cvičení 8

Bodované cvičení. Téma: OpenCV
cv8.zip