Studijní opora

K dispozici je studijní text.

Hodnocení aneb za co se získávají body

V průběhu semestru dostanete na cvičeních zadáno 8 úloh, které samostatně vypracujete a odevzdáte v systému Kelvin. Samozřejmě se budete moci cvičícího doptat na případné nejasnosti. Za každé cvičení budete moci získat až 5 bodů. Celkové bodové ohodnocení se Vám bude počítat ze 6ti nejlepších výsledků, kterých na cvičeních dosáhnete (maximálně tedy 30 bodů).

Dále budete mít zadánu jednu domácí úlohu. Vašim úkolem je tuto úlohu samostatně vypracovat a v zadaném termínu odevzdat. Hodnotit se bude funkčnost řešení a také způsob, jakým je úloha naprogramována. Úloha je maximálně za 30 bodů, minimálně za 10 bodů.

Požadavky, co by měla úloha obsahovat, jsou zde

Závěrečný test

Závěrečný test proběhne ve zkouškovém období. Za tento test můžete získat až 40 bodů. Minimálně musíte získat 15 bodů.

Shrnutí

Typ úlohy MAX bodů  MIN bodů  Poznámka
Vypracování úloh ze cvičení 30 (40) 6 Bodování uvedeno v textu výše.
Odevzdání projektu v Djangu 30 10  
Test 40 15  

Další zdroje

Dokumentace k jazyku Python

Zajímavý online interaktivní kurz nalezneta na Codeacademy.

Pro základy programování můžete využít knihu Think Python, kterou si můžete stáhnout zdarma.

Cvičení

Prezentace

Cvičení 1

Skript, do kterého doplňte kód, je zde: cv1.py (řešení). Pro stažení klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte Save Link As... nebo (Uložit odkaz jako...).

Cvičení 2

Datové struktury, formátování textu
Zadání úkolu: zde, termín odevzdání: 21.2. 23:59

Cvičení 3

Funkce, čtení ze souboru
Zadání úkolu: zde, soubory pro ověření funkčnosti zde, termín odevzdání: 28.2. 23:59

Cvičení 4

Čtení a zápis souborů, výjimky
Zadání úkolu: zde, soubory pro ověření funkčnosti zde, termín odevzdání: 7.3. 23:59

Cvičení 5

OOP
Zadání úkolu (je součástí skriptu) + testovací soubory: zde, termín odevzdání: 14.3. 23:59

Cvičení 6

OOP #2
Zadání úkolu + skripty: zde, termín odevzdání: 21.3. 23:59

Cvičení 7

XML
Zadání úkolu + skripty: zde, termín odevzdání: 28.3. 23:59

Cvičení 8

XML-RPC
Zadání úkolu + skripty: zde, termín odevzdání: 5.4. 23:59

Cvičení 9

Pandas, matplotlib
Zadání úkolu + skript: zde, termín odevzdání: 18.4. 23:59

Cvičení 10

Django. Vytvoření projektu, modely, admin

Cvičení 11

Django. Views, templates

Cvičení 12

Django. Forms