Studijní opora

K dispozici je studijní text.

Hodnocení aneb za co se získávají body

V průběhu semestru dostanete na cvičeních zadáno 8 úloh, které samostatně vypracujete a odevzdáte v systému Kelvin. Samozřejmě se budete moci cvičícího doptat na případné nejasnosti. Za každé cvičení budete moci získat až 5 bodů. Celkové bodové ohodnocení se Vám bude počítat ze 6ti nejlepších výsledků, kterých na cvičeních dosáhnete (maximálně tedy 30 bodů).

Dále budete mít zadánu jednu domácí úlohu. Vašim úkolem je tuto úlohu samostatně vypracovat a v zadaném termínu odevzdat. Hodnotit se bude funkčnost řešení a také způsob, jakým je úloha naprogramována. Úloha je maximálně za 30 bodů, minimálně za 10 bodů.

Požadavky, co by měla úloha obsahovat, jsou zde

Závěrečný test

Závěrečný test proběhne ve zkouškovém období. Za tento test můžete získat až 40 bodů. Minimálně musíte získat 15 bodů.

Shrnutí

Typ úlohy MAX bodů  MIN bodů  Poznámka
Vypracování úloh ze cvičení 30 (40) 6 Bodování uvedeno v textu výše.
Odevzdání projektu v Djangu 30 10  
Test 40 15  

Další zdroje

Dokumentace k jazyku Python

Zajímavý online interaktivní kurz nalezneta na Codeacademy.

Pro základy programování můžete využít knihu Think Python, kterou si můžete stáhnout zdarma.

Cvičení

Cvičení 1

Skript, do kterého doplňte kód, je zde: cv1.py (řešení). Pro stažení klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte Save Link As... nebo (Uložit odkaz jako...).

Cvičení 2

Bodované cvičení. Témata: funkce, cykly, podmínky, řetězce, seznamy, slovníky

Cvičení 3

Bodované cvičení. Témata: čtení ze souboru, výjimky, funkce (proměnlivý počet argumentů, argumenty předané klíčovými slovy), list comprehension

Cvičení 4

Bodované cvičení. Téma: OOP (třídy a instance, třídní a instanční proměnné, kompozice)

Cvičení 5

Bodované cvičení. Téma: OOP (operátory, dědičnost)

Cvičení 6

Bodované cvičení. Téma: XML

Cvičení 7

Bodované cvičení. Téma: OOP (přetížení operátorů) + XML

Cvičení 8

Bodované cvičení. Téma: XML-RPC (pár slajdů), zde příklad v dokumentaci.
Ke spuštění bude nutné nainstalovat knihovnu Pillow (pip install Pillow).
Můžete si na to vytvořit virtuální prostředí a nainstalovat to v něm:
Linux:
python3 -m venv .spja
. .spja/bin/activate
pip install Pillow
Windows:
python -m venv .spja
.spja\Scripts\activate
pip install Pillow

Cvičení 9

Bodované cvičení. Témata: souhrn OOP, XML, XML-RPC.
Ke spuštění bude nutné nainstalovat knihovnu pygame (pip install pygame).