Anotace

Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních metodách a nástrojích pro návrh grafických uživatelských rozhraní v kontextu automobilových systémů, a to nejen z pohledu vývoje virtuálního kokpit, ale také s ohledem na vývoj uživatelských rozhraní diagnostických aplikací využívaných v servisním zázemí. Dále budou diskutována teoretická východiska návrhu a implementace grafických uživatelských rozhrání uvnitř automobilu se snahou o minimalizaci míry rozptylování řidiče při zachování snadné dostupnosti palubních systémů a multimediálních služeb.

Dashboard

Lectures

Podpůrné informace a slidy k přednáškám naleznete zde. Soubor příkladů ze cvičení naleznete zde.

Přiřazení jednotlivých zadání prvního projektu (Python/Tk) naleznete zde. Samotná zadání naleznete zde. Pokuste se v jazyce Python a s využitím knihovny Tk naimplementovat grafické uživatelské rozhraní v podobě dvou samostatných oken bez další funkcionality, která se budou vzhledově co nejvíce podobat zadané předloze. Termín pro odevzdání implementace je 26. 3. 2024 na cvičení. Implementační tipy si můžete prohlédnout zde.

Předlohu druhého zadání (Web/Bootstrap) naleznete zde. Pokuste se s využitím knihovny Bootstrap vytvořit formulář, který se bude vzhledově co nejvíce podobat zadané předloze. Termín pro odevzdání implementace je 9. 4. 2024 na cvičení. Implementační tipy si můžete prohlédnout zde.

Třetí zadání (C++/Qt/Qt 3D Studio) naleznete v prezentazi k přednáškám. Cílem je naimplmentovat vámi zvolený design sdruženého panelu přístrojů. Pokuste se o vzhled, který bude co nejvíce odpovídat návrhu designu. Termín pro odevzdání implementace je 23. 5. 2024 na cvičení. Implementační tipy včetně šablony projektu jsou uvedeny níže.

  • Reference k doplňkovým zdrojům jsou zde.
  • Ukázkové zdrojové soubory k úlohám z Python/Tk naleznete zde.
  • Šablona projektu pro Visual Studio 2019 a Qt 3D Studio je ke stažení zde.
  • Ukázkový 3D asset v FBX formátu.
  • Ikony pro 3. projekt v PNG formátu s alfa kanálem.
  • Instructional video with rebuilding the project is here.
  • Instructional video showing how to fix the project is here.
  • Instructional video showing how to run the Qt Designer is here.
  • Instructional video showing how to connect two widgets in the Qt Designer is here.
  • Instructional video showing how to assign layouts in the Qt Designer is here.

Ukončení předmětu proběhne udělením zápočtu za odevzdané projekty zadané na cvičeních a absolvováním zkoušky (ústní s písemnou přípravou). Předpokládá se, že součástí projektu budou zdrojové kódy, obrázky s dosaženými výsledky, stručný popis odevzdávaných materiálů a případné další součásti, pokud nejsou odkazovány na stránkách předmětu.

Nejzazší termíny pro odevzdání (tj. fyzické předevedení na příslušném cvičení) vypracovaných úloh k zápočtu jsou uvedeny výše. Závěrečná ústní zkouška proběhne standardně ve zkouškovém období.