Anotace

Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních metodách a nástrojích pro návrh grafických uživatelských rozhraní v kontextu automobilových systémů, a to nejen z pohledu vývoje virtuálního kokpit, ale také s ohledem na vývoj uživatelských rozhraní diagnostických aplikací využívaných v servisním zázemí. Dále budou diskutována teoretická východiska návrhu a implementace grafických uživatelských rozhrání uvnitř automobilu se snahou o minimalizaci míry rozptylování řidiče při zachování snadné dostupnosti palubních systémů a multimediálních služeb.

Dashboard

Lectures

Podpůrné informace a slidy k přednáškám naleznete zde.
 • Reference k doplňkovým zdrojům jsou zde.
 • Ukázkové zdrojové soubory k úlohám z Python/Tk naleznete zde.
 • Šablona projektu pro Visual Studio 2019 a Qt 3D Studio je ke stažení zde.
 • Ukázkový 3D asset v FBX formátu.
 • Instructional video with rebuilding the project is here.
 • Instructional video showing how to fix the project is here.
 • Instructional video showing how to run the Qt Designer is here.
 • Instructional video showing how to connect two widgets in the Qt Designer is here.
 • Instructional video showing how to assign layouts in the Qt Designer is here.
 • Odevzdání finálního návrhu (UI mockup) 1. projektu je naplánováno na 1. 3. 2022
 • Odevzdání finální verze 1. projektu je naplánováno na 15. 3. 2022
 • Odevzdání finálního návrhu (UI mockup) 2. projektu je naplánováno na 29. 3. 2022
 • Odevzdání finální verze 2. projektu je naplánováno na 12. 4. 2022

Ukončení předmětu proběhne udělením zápočtu za odevzdané projekty zadané na cvičeních a absolvováním zkoušky (ústní s písemnou přípravou). Předpokládá se, že součástí projektu budou zdrojové kódy, obrázky s dosaženými výsledky, stručný popis odevzdávaných materiálů a případné další součásti, pokud nejsou odkazovány na stránkách předmětu.

Nejzazší termíny pro odevzdání (tj. fyzické předevedení na příslušném cvičení) vypracovaných úloh k zápočtu jsou uvedeny výše. Závěrečná ústní zkouška proběhne standardně ve zkouškovém období.