Lectures

Supporting information and lecture slides may be found here.
  • Template for the project is here.
  • 3D dashboard tubes asset in FBX format.
  • Dashboard

Ukončení předmětu proběhne udělením zkoušky na dálku za odevzdaný projekt. Předpokládá se, že součástí projektu budou zdrojové kódy, obrázky s dosaženými výsledky, stručný popis odevzdávaných materiálů a případné další součásti, pokud nejsou odkazovány na stránkách předmětu.

Nejzazším termínem pro zaslání projektu (mailem) je 17. 5. 2020 včetně. V případě 3. ročníku je termín 3. 5. 2020 včetně.