Anotace

Předmět navazuje na kurzy Základy počítačové grafiky (ZPG) a Počítačová grafika I (PG1) a poskytuje základní přehled o možnostech tvorby (téměř) fotorealistických obrazů v reálném čase pomocí standardu OpenGL (core-profile). Kurz se také zabývá využitím GPU při implementaci tradičního Whittedova ray traceru a jsou diskutovány možnosti jeho propojení s rasterizací.

6887_allied_avenger

Ukázkové video

Ukončení předmětu proběhne udělením klasifikovaného zápočtu za odevzdaný projekt. Hodnoceny budou jednotlivé úlohy z níže uvedeného seznamu. U jednotlivých úloh jsou uvedeny maximální počty bodů, které lze za vyřešení dané úlohy získat. Předpokládá se, že součástí projektu budou zdrojové kódy, obrázky s dosaženými výsledky, stručný popis odevzdávaných materiálů a případné další součásti, pokud nejsou odkazovány na stránkách předmětu.

Nejzazším termínem pro odevzdaní projektu je 13. 5. 2022 včetně.

Přednášky

Vedle slidů z přednášek a doporučené literatury uvedené na slidu 6, jsou jako materiály ke studiu k dispozici tato skripta, popřípadě jejich novější verze, obsahující některá rozšíření.

Cvičení

Cvičení budou probíhat formou implementace úloh z přednášek, a jelikož je předmět uzavřen klasifikovaným zápočtem, je možno z úloh získat až 100 bodů. Jednotlivé úlohy budou hodnoceny v zápočtovém týdnu. Bodové ohodnocení úloh se odvíjí od jejich obtížnosti, správnosti implementace a vizuální kvality prezentovaných výsledků. Při předvádění dosažených výsledků se očekává perfektní orientace v implementovaném kódu.

Seznam jednotlivých úloh naleznete ZDE.

Šablona pro VS 2019 C++ s integrovanou podporou pro EXR je ZDE.

Šablona pro VS 2019 C++ s integrovanou podporou pro EXR včetně ukázky odšumění pomocí OIDN je ZDE.

Předpočítané mapy pro PBR shader jsou ZDE.

Testovací model (loď) s materiály naleznete ZDE.

Testovací model (jedna kostka) s PBR materiály naleznete ZDE.

Testovací obrázky pro odšumění pomocí DNN naleznete ZDE.

Video s ukázkou zobrazení PBR materiálů je ZDE.

Video s ukázkou pohybu kamery je ZDE.