Anotace

Předmět navazuje na kurz Počítačová grafika II a poskytuje základní přehled o možnostech tvorby (téměř) fotorealistických obrazů v reálném čase. Úvodní část kurzu se zabývá vyžitím GPU při implementaci tradičního Whittedova ray traceru a následně jsou probírána témata korespondující se standardem OpenGL (core-profile) a možnostmi propojení ray traceru s rasterizací. Dále budou probírána témata spojená s modifikací a tvorbou sítě přímo na grafické kartě a také možnosti vzužití GPU pro negrafické výpočty.

Přednášky

Vedle doporučené litratury uvedené na slidech první přednášky, jsou jako materiál ke studiu k dispozici tato SKRIPTA, popřípadě novější verze SKRIPT, jež obsahují některá rozšíření.

Přednáška 1

Úvodní přednáška, seznámení se s knihovnou OptiX

Cvičení

Cvičení budou probíhat formou implementace úloh z přednášek a jelikož je předmět uzavřan klasifikovaným zápočtem, je možno z praktických úloh získat až 100 bodů. Jednotlivé úlohy budou hodnoceny v zápočtovém týdnu. Bodové ohodnocení úloh se odvíjí od jejich obtížnosti, správnosti implementace a vizuální kvality prezentovaných výsledků. Při předvádění dosažených výsledků se očekává perfektní orientace v implementovaném kódu.

Cvičení 1

Hlavním cílem prvního cvičení je seznámení se s šablonou pro vypracování úloh na dalších cvičeních. Postup pro instalaci potřebných knihoven pro platformu Windows naleznete zde. Místo stahování a instalace potřebných knihoven můžete použít tyto archivy pro OptiX 6.0.0, CUDA 10.0.130 (ProgramData) a CUDA 10.0.130 (Program Files).