Výuka

Informace pro jednotlivé cvičení z předmětu URO naleznete na těchto stránkách.
Veškeré další informace o předmětu naleznete na adrese zde.

Cvičení 1

Seznámení s programovacím jazykem Python a grafickým rozhraním Tkinter.
Český tutoriál k Tkinter: http://tkinter.programujte.com

Prezentace ke cvičení zde.
Jednoduché ukázkové příklady: priklady_python.

Úkol na příště: zamyslet se nad návrhem vlastního GUI.
Prvním krokem je návrh pomocí tužky a papíru popřípadě nějakého vizuálního nástroje.
Jak by mohl takový návrh vypadat: Ukázka

Cvičení 2

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu pro výpočet obvodu a obsahu trojúhelníku.

Cvičení 3

Cvičení odpadá.

Cvičení 4

Odevzdání návrhu projektu!
Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu.

Cvičení 5

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: během cvičení dopracujte šablonu pro evidenci osob (hledání, zadávání, filtrování).

Cvičení 6

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: přidání nových prvků do aplikace - stavový řádek, ikony, vyskakovací (popup) menu.
Výsledná aplikace by měla vypadat takto: Ukázka vysledné aplikace
Dopracujte skript pro evidenci osob z minulé hodiny (popřípadě ke stažení zde).
Ikony ke stažení: new_file a save_file

Cvičení 7

Odevzdání projektu!
Skript. Využití třídy Canvas.
Výsledek

Cvičení 8

Státní svátek. Cvičení odpadá.

Cvičení 9

Seznámení s knihovnou Qt, která vytváří grafické uživatelské rozhraní (GUI) pro C++.
Dokumentace ke knihovně Qt: http://doc.qt.io/

Prezentace ke cvičení zde.
Úkol: dopracovat následující šablonu.
Pracovat budeme v programu Qt Creator.

Cvičení 10

Úkol: během cvičení dopracujte šablonu.
Výsledek

Cvičení 11

Úkol: během cvičení dopracujte šablonu.
Výsledek

Cvičení 12

Dopracujte úkoly z předchozích cvičení.

Cvičení 13

Konzultační cvičení.