Informace pro jednotlivé cvičení z předmětu SPJA naleznete zde.
Veškeré další informace o předmětu naleznete na adrese zde.

Studijní opora a materiály

K dispozici je studijní text.

Výuka

Úkoly na cvičení jsou pro Python 3.

Cvičení 1

První cvičení není bodované.
Instalace vývojového prostředí (Python pro Windows stáhnete z webové adresy zde)
Úvod do Pythonu.
Proměnné a jejich datové typy.
Cykly, podmínky a komentáře.
Kolekce (seznam, n-tice, slovník).
Definice funkce.

Společně projdeme a doděláme následující skript cv1_labs.py.

Cvičení 2

Státní svátek. Cvičení odpadá.

Cvičení 3

Bodované cvičení (max. 5 bodů).
Na téma cykly, podmínky, vytváření a volání funkcí, list comprehension.

Cvičení 4

Bodované cvičení (max. 5 bodů).
Na téma využití funkce map(), proměnlivý počet argumentů funkce, čtení ze souboru.
Soubor ke stažení calls.txt.

Cvičení 5

Bodované cvičení (max. 5 bodů).
Na téma třídy, objekty a jejich vlastnosti.
Skript pro práci na cvičení ke stažení skript.py.