Aktuálně řešené práce
  • Detekce překážek s využitím hloubkových obrazů (Bc.)
  • Detekce svislého dopravního značení v obrazech (Bc.)
  • Detekce semaforů v obrazech (Bc.)
  • Segmentace obrazu s využitím měření vzdálenosti (Bc.)
  • Detekce směru pohledu řidiče v obrazech (Ing.)
  • Segmentace hlavy v hloubkových obrazech s využitím grafových metod (Ing.)

----
Pokud máte nápad na zajímavou bakalářskou nebo diplomovou práci z oblasti analýzy obrazu, kterou byste chtěli zpracovat pod mým vedením, kontaktujte mě.