Aktuálně řešené práce
  • Analýza držení volantu s využitím kamery umístěné ve vozidle (Bc.)
  • Detekce kouře v obrazech (Bc.)
  • Detekce semaforů v obrazech (Bc.)
  • Segmentace obrazu s využitím měření vzdálenosti (Bc.)
  • Rozpoznávání tváří v obrazech s využitím Raspberry PI (Ing.)
  • Segmentace hlavy v hloubkových obrazech s využitím grafových metod (Ing.)

----
Pokud máte nápad na zajímavou bakalářskou nebo diplomovou práci z oblasti analýzy obrazu, kterou byste chtěli zpracovat pod mým vedením, kontaktujte mě.