We are offering these courses at the Department of Computer Science.

  Second year
  • Skriptovací programovací jazyky a jejich aplikace (SPJA)
  • Uživatelská rozhraní (URO)
  Third year
  • Základy počítačové grafiky (ZPG)
  Fourth year
  • Digitální zpracování obrazu (DZO)
  • Počítačová grafika I (PG I)
  • Analýza obrazu I (ANO I)
  • Počítačová grafika II (PG II)
  Fifth year
  • Algoritmizace geometrických úloh (AGU)
  • Analýza obrazu II (ANO II)
  • Vizualizace dat (VD)
  • Zpracování multimediálnách dat (ZMD)
  • Geografické informační systémy (GIS)